https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
Utrzymanie ruchu, outsourcing oraz kompleksowe usługi utrzymania ruchu - Partner Serwis
Expand sidebar

Kompleksowe utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu jest kompleksowym procesem polegającym na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn, urządzeń i instalacji do zaangażowania w proces produkcji.

Utrzymanie ruchu obejmuje kompleksową bądź częściową obsługę techniczną maszyn, urządzeń oraz instalacji znajdujących się na zakładzie produkcyjnym lub/i obsługę wydzielonego ich obszaru, tak aby zapewnić ich bezawaryjną/bezpostojową pracę.

Utrzymanie ruchu - czy jesteś najlepszym 
właścicielem tej działalności w Twoim zakładzie?

 • czy jesteś pewny, że aktywa Twojej firmy pracują tak ciężko jak Ty?,
 • czy jesteś pewny, że utrzymanie ruchu i jego organizacja w Twoim zakładzie wykorzystuje cały możliwy potencjał?,
 • czy jesteś pewny, że Twoje utrzymanie ruchu i jego organizacja jest wystarczającą dźwignią wpływającą znacząco na wynik finansowy firmy?,
 • czy jesteś pewny, że Twoje utrzymanie ruchu i jego organizacja posiada odpowiednio wdrożoną strategię zbieżną ze strategią Twojej firmy?,
 • czy jesteś pewny, że Twoje utrzymanie ruchu i jego organizacja kładzie nacisk na to co jest istotne dla Twojej firmy - efektywność aktywów, redukcja kosztów, kombinacja obu?.

Outsourcing utrzymania ruchu współtworzy
sukces Twojej firmy

Wzrost konkurencji oraz chęć rozwoju wymusza na przedsiębiorstwach konieczność budowania przewagi rynkowej.  Budowanie przewagi rynkowej przedsiębiorstw odbywa się w głównej mierze dzięki optymalizacji kosztów oraz podnoszeniu wydajności produkcji.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebą klientów Partner Serwis realizuje outsourcing utrzymania ruchu, który stale rozwija. Poprawa wydajności parku maszynowego oraz umiejętne zarządzanie kosztami sprawia, iż nasze usługi utrzymania ruchu pozwalają na realizację oczekiwań klienta w zakresie służb utrzymania ruchu.

Outsourcing utrzymania ruchu to wymierne korzyści w funkcjonowaniu Twojej firmy:

 • możliwość skupienia się na podstawowej działalności biznesowej,
 • profesjonalizm świadczonej usługi realizowanej przez dedykowanego dostawcę w ramach jego „know-how”,
 • uniezależnienie się od specjalistów posiadających „wyłączność na wiedzę”,
 • znacząca redukcja problemów związanych z miękkim HR,
 • łatwy dostęp do „rezerwowych” zasobów niezbędnych do wykorzystania w okresie „pików” zapotrzebowania,
 • wzrost wymagań jakościowych związanych z dostępnością maszyn i urządzeń,
 • zdecydowanie szybsze wdrażanie w zakresie metodologii prac UR oraz rozwiązań organizacyjnych,
 • wzrost wymagań dotyczących wizualizacji i raportowania prac i kosztów UR,
 • łatwe wprowadzenie monitoringu celów jakościowych,
 • prostota w analizie i rozliczaniu procesów w UR,
 • większa wydajność pracy dostawcy, która może mieć wpływ na redukcję zatrudnienia, a co za tym idzie redukcję kosztów UR,
 • redukcja kosztów ukrytych (overhead`ów) w przedsiębiorstwie,
 • redukcja kosztów materiałów i części zamiennych w UR (efekt skali),
 • transparentność ponoszonych kosztów,
 • możliwość uzależnienia kosztów UR od produkcji,
 • uzależnienie kosztów UR od wskaźników jakościowych.

Outsourcing utrzymania ruchu - co oferujemy w ramach kontraktu?

 • stałą partnerską i efektywną współprace z klientem w celu uzyskania szeroko pojętego obustronnego sukcesu,
 • przekształcenie działu utrzymania ruchu klienta w jednostkę zarządzającą majątkiem produkcyjnym klienta z ramienia Partner Serwis
 • zarządzanie zasobami, procesami i wyposażeniem w celu zwiększania wydajności i dostępności - maszyn oraz optymalizacji kosztów
 • wdrożenie i wykorzystywanie wysokich standardów utrzymania ruchu, strategii zarządzania oraz nowoczesnych narzędzi i metodologii takich jak: PM, TPM, CBM, RCA, 5S, KAIZEN, CMMS itd.,
 • pomiar, analizę oraz raportowanie KPI określających naszą skuteczność,
 • dążenie do osiągnięcia „złotego środka” pomiędzy kosztami, a dostępnością i stanem technicznym urządzeń,
 • dostarczanie specyficznej dla gałęzi przemysłu wiedzy.

Realizujemy utrzymanie ruchu w sposób
procesowy nie produktowy

Outsourcing utrzymania ruchu to usługa której istotą świadczenia jest podejście procesowe, a nie produktowe. Utrzymanie ruchu to działalność w której żadna z aktywności nie powinna się kończyć, a być bazą do kolejnych. Każda awaria powinna skutkować zmianą prewencji bądź też usprawnieniem, każda prewencja natomiast powinna generować naprawy planowane itd. Wdrożenia nowych narzędzi dla usługi utrzymania ruchu (np. PM, TPM, CMMS) również nie powinny być zadaniami skończonymi (produktami), powinny one być na bieżąco analizowane i modyfikowane. W swojej działalności prowadzimy stałą analizę współczynników KPI, która ma na celu wprowadzanie zmian oraz modyfikację strategii utrzymania ruchu.

Realizując utrzymanie ruchu kładziemy
nacisk na redukcję kosztów

Partner Serwis realizując usługi utrzymania ruchu dąży do osiągnięcia „złotego środka” pomiędzy kosztami, a dostępnością i stanem technicznym urządzeń, realizowane jest to głównie poprzez:

 • dostosowanie strategii eksploatacyjnych do maszyn w zależności od ich krytyczności,
 • dostosowanie częstotliwości prac planowanych na maszynach do ich krytyczności oraz stanu technicznego,
 • ograniczenie kosztownych strategii utrzymania ruchu PdM lub TPM na urządzeniach, które ich nie wymagają.

Dlaczego utrzymanie ruchu z Partner Serwis?

 • świadczymy usługi utrzymania ruchu dla klientów z różnych segmentów przemysłu od wielu lat, dlatego oprócz dużego doświadczenia posiadamy również bardzo istotne know-how,
 • posiadamy doświadczenie w pracy z dużymi i bardzo wymagającymi klientami takimi jak: KGHM Polska Miedź, ArcelorMittal, GE Power, Michelin,
 • posiadamy wdrożoną i sprawdzoną metodologie prowadzenia kontraktów outsourcingu utrzymania ruchu opisaną w tak zwanym „Podręczniku Utrzymania Ruchu”,
 • świadczymy szeroka gamę usług powiązanych z utrzymaniem ruchu, która ma wpływ na kompleksowość naszej oferty dedykowanej dla klienta,
 • posiadamy szerokie zaplecze warsztatowo - techniczne,
 • struktura oddziałowa pozwala nam na dużą elastyczność w sposobie świadczenia usług,
 • w naszej firmie zatrudniamy 465 specjalistów w tym 65 inżynierów, efektem czego jest posiadanie przez naszą firmę dużego zasobu wiedzy technicznej niezbędnej do profesjonalnego świadczenia usług utrzymania ruchu,
 • dysponujemy własnym działem dystrybucji, zajmującym się sprzedażą wybranych komponentów elektryki i automatyki. Rozwiązanie takie pozwala na redukcję kosztów części zamiennych.

 

 znacznik - Dowiedz się więcej

Dowiedz się w jaki sposób realizujemy usługę -
kompleksowe utrzymanie ruchu [KUR]

 znacznik - Dowiedz się więcej

Dowiedz się w jaki sposób realizujemy usługę - 
Audyt utrzymania ruchu

 znacznik - Dowiedz się więcej

Dowiedz się w jaki sposób wdrożenie TPM przy outsourcingu kompleksowego utrzymania ruchu jest możliwe i skuteczne

Szczegółowa oferta - kontakt W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt:

Arkadiusz Stępkowski
Dyrektor Centrum Serwisowego w Elblągu
605 051 650arkadiusz.stepkowski@grupapartner.pl

Marcin Buczkowski
Kierownik Oddziału Serwisu w Kwidzynie
785 883 503marcin.buczkowski@grupapartner.pl

Do pobrania:Folder reklamowy: Komleksowe utrzymanie ruchu
Rozmiar: 1.72MB
Artykuł - Wdrożenie TPM przy outsourcingu kompleksowego utrzymania ruchu
Rozmiar: 266.94kB
Referencje: Utrzymanie ruchu - GE Power Sp. z o.o. Zakład Turbin w Elblągu
Rozmiar: 48.84kB
Referencje: Utrzymanie ruchu - ALSTOM Power Sp. z o.o. Zakład Metalurgiczny w Elblągu
Rozmiar: 57.60kB
Referencje: Utrzymanie ruchu - ALSTOM Power Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
Rozmiar: 73.29kB
Referencje: Utrzymanie ruchu - FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.
Rozmiar: 88.37kB
Referencje: Utrzymanie ruchu - Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Rozmiar: 98.53kB
Referencje: Utrzymanie ruchu - Arcelor Mittal Huta Warszawa Sp. z o.o.
Rozmiar: 59.17kB
Referencje: Utrzymanie ruchu - Michelin Polska S.A. w Olsztynie
Rozmiar: 64.77kB
Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x