https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
Produkcja rozdzielnic NN i SN - instalacje oświetleniowe i infrastruktura EE - Partner Serwis
Expand sidebar

Serwis urządzeń elektroenergetycznych

MASZ PROBLEM Z NIEZAWODNYM I BEZPIECZNYM ZASILANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W TWOIM ZAKŁADZIE?

CZY TWOJA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA NA PEWNO JEST WYKORZYSTYWANA OPTYMALNIE (ENERGOOSZCZĘDNIE)?

DOSTRZEGASZ KONIECZNOŚĆ ROZBUDOWY LUB MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM?

Partner Serwis posiada szeroko rozumianą ofertę usług z zakresu elektroenergetyki przemysłowej.

Oferta dotyczy serwisu i utrzymania istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zakładów, a także modernizacji, projektów i dostawy nowych urządzeń oraz instalacji. Partner Serwis bazuje na urządzeniach i aparatach czołowych firm, przy jednoczesnym uwzględnieniu preferencji Klienta oraz unifikacji urządzeń i zastosowanych przez Klienta rozwiązań.

Utrzymanie ruchu urządzeń EE (umowy ryczałtowe)

Proponowana przez firmę Partner Serwis usługa polega na przejęciu odpowiedzialności za część infrastruktury elektroenergetycznej zakładu na zasadzie umowy ryczałtowej. Obszar działania umowy jest ustalany indywidualnie w zależności od własnych doświadczeń i uwarunkowań klienta - jest to zazwyczaj część rozdzielcza SN, transformatory SN/nn, rozdzielnice nn. W ramach umowy wykonujemy szereg działań, których celem jest określenie stanu technicznego powierzonego obszaru a następnie podnoszenie  jego kondycji i utrzymanie na zadowalającym poziomie.  Opracowywany jest coroczny harmonogram działań obejmujący między innymi:

 • oględziny,
 • przeglądy,
 • badania termowizyjne,
 • pomiary i rejestracja parametrów jakościowych,
 • badanie sprzętu BHP,
 • aktualizację instrukcji współpracy ruchowej.

Wszystkie prace są zakończone odpowiednimi protokołami i wpisami do dziennika prac eksploatacyjnych. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu zakładu ma więc pełne, udokumentowane wsparcie w dziedzinie elektroenergetyki i może więcej uwagi skupić na zadaniach służb utrzymania ruchu związanych bezpośrednio z produkcją. W ramach tej samej umowy, bazując na wynikach przeprowadzonych prac wnioskujemy konieczne zmiany w celu podniesienia pewności ruchowej urządzeń elektrycznych, raportujemy zidentyfikowane zagrożenia oraz wskazujemy miejsca postawania nieuzasadnionych kosztów. Wspomagamy klientów poprzez sporządzanie koncepcji, informacji lub recenzji projektów inwestycji związanych z rozbudową lub modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej obiektu.

Serwis infrastruktury elektroenergetycznej

Prace serwisowe w zakresie infrastruktury EE obejmują:

 • przeglądy wyłączników i zabezpieczeń – rozdzielnice SN,
 • przeglądy i pomiary transformatorów SN/nn,
 • przeglądy i pomiary baterii kondensatorów,
 • badania termowizyjne,
 • pomiary jakości zasilania,
 • pomiary okresowe instalacji elektrycznych.

Pracownicy Partner Serwis posiadają niezbędne uprawnienia elektryczne do wykonywania prac przy urządzeniach EE.

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury EE zakładów przemysłowych obejmuje:

 • stacje transformatorowe SN/nn,
 • linie kablowe nn i SN,
 • instalacje oświetleniowe,
 • instalacje kompensacji mocy biernej,
 • urządzenia do poprawy jakości zasilania, w tym instalacje filtrów aktywnych
 • instalacje napięć gwarantowanych,
 • instalacje układów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń,
 • instalacje odgromowe i uziemiające,
 • wykonawstwo i modernizacje układów pomiarowych energii elektrycznej (przystosowanie do TPA),
 • modernizacje rozdzielnic SN i nn. 

W ramach prowadzonych działań serwisowych czy też utrzymana ruchu infrastruktury inżynierowie Partner Serwis na bieżąco przedstawiają potrzeby jak i możliwości modernizacji oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury EE.

Serwis instalacji oświetleniowych

W ramach prac przy instalacjach oświetleniowych Partner Serwis oferuje:

 • pomiary i optymalizacja natężenia oświetlenia,
 • modernizacja instalacji oświetleniowych,
 • modernizacja sterowania instalacjami oświetlenia,
 • wymiana opraw,
 • wymiana okablowania,
 • wymiana źródeł światła,
 • modernizacja zasilania instalacji oświetleniowych,
 • dostawa lub produkcja i montaż rozdzielnic oświetleniowych,
 • kompleksowe utrzymanie infrastruktury oświetleniowej zakładów przemysłowych.

Partner Serwis wykonuje również projekty instalacji oświetleniowych hal produkcyjnych i dostosowuje instalacje oświetleniowe do aktualnych warunków pracy. Przejęcie pod opiekę infrastruktury oświetleniowej zakładu pozwala na bieżąco przedstawiać możliwości czy też potrzeby modernizacji instalacji. 

Produkcja rozdzielnic nn, dystrybucja rozdzielnic SN

Rozdzielnice nn są produkowane na bazie komponentów uznanych marek tj. SIEMENS i SCAE. Rozdzielnice SN to gotowe produkty  renomowanych producentów. Dostarczamy rozdzielnice do rozdziału pierwotnego i wtórnego o napięciach izolacji od 7,2 do 24 kV, izolacji powietrznej lub SF6, wyposażanych w zależności od potrzeb w wyłączniki stacjonarne lub wysuwne, rozłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe i styczniki.

Szczegółowa oferta - kontakt W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt:

Wojciech Kucharczyk
Kierownik Sekcji Elektroenergetyki
785 884 074wojciech.kucharczyk@grupapartner.pl

Arkadiusz Leliwa
Dyrektor Oddziału Elektroenergetyki
515 337 930arkadiusz.leliwa@grupapartner.pl

Do pobrania:Folder reklamowy: Serwis urządzeń elektroenergetycznych
Rozmiar: 905.44kB
Referencje: Modernizacja infrastruktury EE - Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Rozmiar: 98.62kB
Referencje: Dostawa i montaż infrastruktury EE - Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Rozmiar: 789.19kB
Referencje: Dostawa i uruchomienie stacji transformatorowych - ALSTOM Power Sp. z o.o. Zakład Metalurgiczny w Elblągu
Rozmiar: 70.51kB
Referencje: Modernizacja, rozbudowa, konserwacja i utrzymanie infrastruktury EE - RPC Superfos Poland Sp. z o.o.
Rozmiar: 149.57kB
Referencje: Modernizacja infrastruktury EE - Paged Sklejka S.A.
Rozmiar: 564.81kB
Referencje: Modernizacje rozdzielnic - Zachem S.A.
Rozmiar: 447.08kB
Referencje: Uruchomienie stacji transformatorowej - Polpak Papier Sp. z o.o.
Rozmiar: 200.47kB
Referencje: Konserwacja i serwis infrastruktury EE - KGHM Polska Miedź S.A.
Rozmiar: 164.86kB
Referencje: Układ zasiliania elektrycznego - S.M.I. Poland Sp. z o.o.
Rozmiar: 56.19kB
Referencje: Konserwacja i UR infrastruktury EE - Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Rozmiar: 50.65kB
Galeria zdjęć:
Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x