https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
Diagnostyka silnika elektrycznego: termowizyjna, wibracyjna, drganiowa oraz pomiar rezystancji izolacji - Partner Serwis
Expand sidebar

Diagnostyka maszyn elektrycznych

CZY MASZ PROBLEM Z POWTARZAJĄCYMI SIĘ AWARIAMI I NIEPLANOWANYMI PRZERWAMI W PRODUKCJI?

NIE MOŻESZ ZIDENTYFIKOWAĆ RZECZYWISTYCH PRZYCZYN AWARII MASZYN ELEKTRYCZNYCH W TWOIM ZAKŁADZIE?

Partner Serwis wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom zakładów przemysłowych, stworzyła wyspecjalizowaną komórkę diagnostyczną, mającą na celu określenie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz szybką identyfikację awarii. Bardzo często nawet prosta korekta ustawienia maszyny może spowodować znaczące zmniejszenie szkodliwych dla całości urządzenia czynników takich jak: drgania mechaniczne, naprężenia, anomalia w zasilaniu.

Osoby stanowiące skład tej komórki, posiadają duże doświadczenie zdobyte w różnych przedsiębiorstwach. Dysponują unikatowym sprzętem, umożliwiającym precyzyjnie zdiagnozowanie pracy urządzenia (rozpoczynając na polu w rozdzielni, poprzez przekształtnik, silnik, przekładnie aż po wentylator czy pompę).

Diagnostyka maszyn elektrycznych standardowo po każdym remoncie

Maszyny elektryczne poddawane są standardowo diagnostyce po wykonaniu remontu. Przeprowadzane są pełne testy odbiorowe maszyn w tym test na wytrzymałość układu izolacyjnego, testy diagnostyczne węzłów łożyskowych oraz pomiar drgań. Uzyskane dane wraz z dokumentacją technologiczną są przechowywane w archiwum Partner Serwis.

Wykonywana jest również diagnostyka maszyn zainstalowanych w strefach gazo niebezpiecznych w przemyśle chemicznym, górnictwie i innych.

Aktywne stosowanie metody RCA

Stosowanie w diagnostyce metody analizy przyczyn źródłowych (pierwotnych) problemu (Root Cause Analysis) - pozwala w szybki sposób zidentyfikować rzeczywisty problem w działaniu urządzenia lub układu urządzeń jeszcze zanim rozpocznie się proces usuwania usterki lub naprawy. RCA stosowana jest na każdym etapie realizacji usługi.

Diagnostyka wibracyjna / diagnostyka drganiowa

Diagnostyka wibracyjna pozwala na dokonanie oceny aktualnego stany maszyn, a w szczególności stanu ułożyskowania, współosiowości, wyważania, stanu fundamentu. Dzięki nowoczesnym przyrządom pomiarowym możliwy jest:

 • pomiar drgań mechanicznych - określa stan maszyny na podstawie sumarycznej wartości drgań,
 • analiza widma FFT - umożliwia dokładniejsze oszacowanie przyczyn występowania nadmiernych drgań,
 • pomiar obwiedni,
 • pomiar dwukanałowy, synchroniczny - umożliwia przedstawienie drgań w postaci wykresu typu „Orbit”. 

Diagnostyka drganiowa i wyważanie maszyn wirujących (szczególnie wentylatorów) wykonywane jest w miejscu zainstalowania z wykorzystaniem aparatury i przyrządów laserowych.

Pomiar parametrów elektrycznych

Analiza przebiegów prądów i napięć umożliwia:

 • sprawdzanie stanu pracy maszyn wraz ze stanami nieustalonymi, symetrii odbioru (np. stan klatki silnika asynchronicznego),
 • ocenę jakości energii elektrycznej, zakłóceń oraz wpływ poszczególnych urządzeń na ich emisję.

Diagnostyka termowizyjna

Diagnostyka termowizyjna umożliwia zobrazowanie pola temperaturowego danego obiektu, dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie miejsc o nadmiernej temperaturze wskazującej powstanie uszkodzenia, brak izolacji cieplnej, słabe połączenia elektryczne. W praktyce warsztatowej pomiary i diagnostyka termowizyjna są także wykorzystywane do pomiaru stratności blach i wykrywania zwarć w pakietach blach.

Pomiar izolacji uzwojeń

Pomiar izolacji i stanu uzwojeń jest jednym z podstawowych zagadnień metrologii maszyn elektrycznych. Aby wykryć uszkodzenia izolacji oraz ich przyczyny niezbędne jest zastosowanie odpowiednich metod pomiarowych:

 •    pomiar rezystancji izolacji silnika, wyznaczenie współczynników absorpcji i polaryzacji,
 •    pomiar stanu izolacji metodą odbudowy napięcia stałego.

Pomiar rezystancji silnika metodą techniczną i mostkami

 •    pomiary rezystancji uzwojeń,
 •    pomiary zainstalowanych czujników.

Pomiar zwarć zwojowych

Pomiary izolacji międzyzwojowej umożliwiają sprawdzenie występowania przebić międzyzwojowych (osłabień izolacji) i asymetrii uzwojeń (metoda impulsów udarowych).

Pomiar komutatora, pierścieni ślizgowych,
węzłów szczotkowych

 •    pomiar bicia pierścieni ślizgowych,
 •    precyzyjna diagnostyka powierzchni komutatora z zapamiętaniem wykresów,
 •    pomiar nacisku szczotek,
 •    wizualna ocena stanu aparatów szczotkowych, komutatora,
 •    ustawienie strefy neutralnej,
 •    badanie rezystancji połączeń (spadków napięć) wirnika prądu stałego.

Diagnostyka prewencyjna

W celu zmniejszenia ilości awarii oferowane są regularne przeglądy i inspekcje w ramach diagnostyki prewencyjnej. Prowadzą je doświadczeni pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami, wykorzystujący sprzęt do diagnostyki wibracyjnej i termowizji. Inspekcje przeprowadzane są zgodnie z przygotowanym i uzgodnionym z Klientem harmonogramem lub na podstawie ustaleń umowy. Odpowiednio i regularnie prowadzone kontrole pracy maszyn na stanowisku pracy pozwalają unikać kosztownych awarii, a tym przestojów produkcyjnych. Na podstawie danych pozyskanych z kontroli maszyn w czasie pracy inżynierowie Partner Serwis są zobowiązani przedstawiać Klientowi możliwości modernizacji lub wymiany maszyny jeśli jest to wymagane.

Diagnostyka silnika elektrycznego i innych maszyn elektrycznych nie tylko pozwala na szybkie i precyzyjne wykrycie źródeł złej pracy danej maszyny, ale także pomaga w podjęciu decyzji co do koniecznych prac remontowych, w czasie jej normalnej eksploatacji. Cyklicznie przeprowadzane pomiary diagnostyczne umożliwiają zarówno przewidywanie ewentualnych awarii, jak również ocenę stopnia zużycia kluczowych elementów urządzenia. Stała diagnostyka silnika elektrycznego i innych maszyn elektrycznych pozwala także na wydłużanie czasu pomiędzy postojami. Przeglądy wykonuje się wtedy, kiedy wskazuje na to stan techniczny maszyny a nie wg. przyjętego harmonogramu (np. co kwartał czy rok.)

Protokoły i sprawozdania

Po przeprowadzonych pomiarach i wnikliwej analizie otrzymanych wyników wykonywane są czytelne protokoły oraz sprawozdania wraz z wnioskami i zaleceniami dla użytkowników.

Szczegółowa oferta - kontakt W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt:

Marcin Buczkowski
Kierownik Oddziału Serwisu w Kwidzynie
785 883 503marcin.buczkowski@grupapartner.pl

Do pobrania:Folder reklamowy: Remonty i diagnostyka maszyn elektrycznych
Rozmiar: 2.26MB
Galeria zdjęć:
Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x