https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
Audyt utrzymania ruchu - Usługi Partner Serwis - Partner Serwis
Expand sidebar

Audyt utrzymania ruchu

Partner Serwis wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy widzą potrzebę reorganizacji/usprawnienia własnych służb utrzymania ruchu wprowadziło do portfolio nową usługę - audyt utrzymania ruchu.

Po przeprowadzonym audycie klient otrzymuje szczegółowy raport opisujący efektywność procesów utrzymania ruchu wraz z zaleceniami.

W przypadku, gdy klient zdecyduje się na wykorzystanie zaleceń raportu w procesie usprawniania organizacji utrzymania ruchu i uzna, że wsparcie Partner Serwis jest zasadne, deklarowana jest oczywiście gotowość ze strony Partner Serwis do dalszej współpracy.

Usługa audytu utrzymania ruchu wykonana przez
Partner Serwis to przede wszystkim:

 1. Spotkanie przedaudytowe mające na celu omówienie głównych założeń do audytu, takich jak: występujące aktualnie problemy, cele, spodziewane efekty itp.,
 2. Ustalenie rodzaju danych, które klient będzie w stanie udostępnić Partner Serwis na potrzeby audytu,
 3. Oferta audytu „szyta na miarę” indywidualnie dla każdego klienta, uwzględniająca ustalenia ze spotkania przedaudytowego,
 4. Zawarcie niezbędnych umów o poufności zgodnych z wymogami klienta,
 5. Profesjonalni audytorzy posiadający praktyczne doświadczenie w zarządzaniu organizacjami utrzymania ruchu na różnych strzeblach organizacji i w wielu segmentach przemysłu oraz praktyczną wiedzą z zakresu metodologii utrzymania ruchu,
 6. Audyt utrzymania ruchu wykonywany na wszystkich szczeblach organizacji klienta, uwzględniający wybrane aspekty bliższego i dalszego otoczenia organizacji utrzymania ruchu (koszty utraconej produkcji, badanie satysfakcji produkcji, dostęp do serwisów zewnętrznych, dostawców itd..),
 7. Przejrzysty podział etapów audytu na procesy i obszary utrzymania ruchu,
 8. Przejrzysty i profesjonalny raport z przeprowadzonego audytu zawierający:
  • opisy poszczególnych procesów i obszarów utrzymania ruchu klienta,
  • zwizualizowaną ogólną oraz szczegółową ocenę poziomu jakości poszczególnych procesów i obszarów utrzymania ruchu,
  • benchmark poziomu utrzymania ruchu na tle innych zakładów produkcyjnych o zbliżonym profilu działalności (benchmark uzależniony jest od doświadczenia Partner Serwis w danej branży, jest on możliwy do opracowania tylko w wybranych przypadkach),
  • opracowaną listę zaleceń dla każdego procesu i obszaru utrzymania ruchu wraz z ich priorytetyzacją,
  • mapę wszystkich zaleceń dla utrzymania ruchu z podziałem na: szybkie znaczące wygrane, konieczne długotrwałe zmiany, istotne zmiany, drobne usprawnienia, zalecenia o znikomej ważności,
  • ocenę i weryfikację wskaźników KPI mierzonych przez klienta,
  • propozycję nowych wskaźników KPI do pomiaru wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia,
  • analizę kosztów i budżetu utrzymania ruchu,
  • potencjalne wymierne korzyści możliwe do uzyskania przy realizacji zaleceń po audytowych.
 9. Prezentację raportu audytu u klienta plus ewentualne konsultacje,
 10. Określenie dalszych kroków rozwoju/restrukturyzacji służb utrzymania ruchu klienta. Możliwe kolejne kroki to:
  • zakończenie współpracy: klient - Partner Serwis (klient decyduję się na samodzielne wdrożenie zaleceń),
  • usługa wsparcia poaudytowego (kontrola poziomu wdrożenia zaleceń),
  • konsulting / szkolenia z zakresu metodologii utrzymania ruchu, wspólne wdrożenia wybranych zaleceń,
  • outsourcing selektywny lub kompleksowy.

Procesy oraz obszary weryfikowane podczas audytu:

 • procesy utrzymania ruchu
  • prewencyjne utryzmanie ruchu
  • reakcyjne utrzymanie ruchu
  • zarządzanie niezawodnością
  • planowanie
  • komunikacja
  • zarządzanie gospodarką magazynową
  • zakupy
 • obszary utrzymania ruchu
  • zasoby
  • CMMS
  • wskaźniki
  • dokumentacja
  • koszty utrzymania ruchu
  • budżet utrzymania ruchu

Przykładowy arkusz oceny jednego z procesów:

 Tabela audytu procesu utrzymania ruchu

Diagram radarowy z audytu procesu utrzymania ruchu

Szczegółowa oferta - kontakt W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt:

Arkadiusz Stępkowski
Dyrektor Centrum Serwisowego w Elblągu
605 051 650arkadiusz.stepkowski@grupapartner.pl

Marcin Buczkowski
Kierownik Oddziału Serwisu w Kwidzynie
785 883 503marcin.buczkowski@grupapartner.pl

Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x