https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
Modernizacja maszyn elektrycznych, zmodernizowane energooszczędne silniki wzbudzane magnesami trwałymi typu SMT - Partner Serwis
Expand sidebar

Modernizacja maszyn elektrycznych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i know-how kadry inżynierskiej oraz posiadanemu zapleczu projektowo-technologicznemu Partner Serwis może zaoferować bardzo szeroki zakres prac modernizacyjnych, jak m. in.:

 • zmiana parametrów maszyn elektrycznych - zmiana napięcia zasilającego, poprawa sprawności i inne,
 • modernizacja układu izolacyjnego maszyn elektrycznych z użyciem ulepszonych materiałów izolacyjnych,
 • dostosowanie układu izolacyjnego do pracy z przemiennikiem częstotliwości,
 • zmiana ułożyskowania silnika w tym zabezpieczenie ułożyskowania przed prądami wałowymi,
 • montaż czujników temperatury w uzwojeniach i ułożyskowaniu maszyny przewidzianych do współpracy z układem kontrolującym stan maszyny,
 • montaż urządzeń antykondensacyjnych,
 • dostosowanie konstrukcji maszyny do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Modernizacja silników elektrycznych - energooszczędne silniki wzbudzane magnesami trwałymi typu SMT

Rosnące zużycie energii przez zakłady produkcyjne powoduje wzrost kosztów produkcji oraz uszczuplenia dostępnych zasobów mocy w systemie elektroenergetycznym. Związane to jest jednocześnie z większym zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym zwiększoną emisją CO2.

W każdym przedsiębiorstwie stosowane są napędy z silnikami elektrycznymi - najczęściej indukcyjnymi o niezadowalającej sprawności. Przy dużej ilości tego typu urządzeń o pracy ciągłej, już niewielka poprawa sprawności napędu sumarycznie pozwoli na duże oszczędności energii. Mając to na uwadze Partner Serwis wspólnie z Politechniką Wrocławską od kilku lat zajmuje się poszukiwaniem nowych, energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych silników elektrycznych. Obecnie efektem tej współpracy jest opracowana i wdrożona technologia wykonania silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi.

Użycie w budowie silników napędowych nowoczesnych materiałów, a w szczególności magnesów trwałych pozwoliło na uzyskanie sprawności większej niż w obecnie stosowanych silnikach indukcyjnych. Rozruch silnika wzbudzanego magnesami trwałymi odbywa się tak samo jak zwykłego sinika indukcyjnego. W związku z tym, że silnik taki po rozruchu ma własności silnika synchronicznego jego prędkość znamionowa jest stała, bez względu na obciążenie, a zależna jedynie od ilości par biegunów w stojanie.

Budowa układu mechanicznego oraz stojana jest identyczna jak silnika indukcyjnego. Jedyna różnica widoczna jest w budowie wirnika, co wynika oczywiście z konieczności umieszczenia w jego konstrukcji magnesów trwałych. Modernizacja silnika polega na wykonaniu nowego pakietu blach wirnika, wprasowaniu nowego wału, wykonaniu nowej spawanej klatki wirnika, montażu magnesów trwałych i zmontowaniu całego  silnika. Stojan, tarcze, pokrywy silnika pozostają te same, a w przypadku ich uszkodzeń Partner Serwis również może wykonać remont tych elementów np. przezwoić stojan, wytulejować pokrywy itp.

Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi typu SMT w porównaniu do silnika indukcyjnego przed modernizacja posiada znaczące zalety:

 • zwiększa się współczynnik mocy - kompensuje się moc bierną pobieraną z sieci,
 • współczynnik mocy jest praktycznie stały w całym zakresie zmian obciążenia,
 • zwiększa się sprawność,
 • sprawność jest praktycznie stała w całym zakresie zmian obciążenia,
 • zmniejsza się prąd znamionowy pobierany z sieci o około 20%,
 • zwiększa się moc o około 20%.

Parametry i charakterystyki silników wzbudzanych magnesami trwałymi

Poniżej przedstawione jest porównanie charakterystyk i parametrów silników indukcyjnych przed i po ich modernizacji na silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi. Pomierzone (na hamowni) charakterystyki sprawności, współczynnika mocy oraz prądu pobieranego z sieci silnika indukcyjnego i synchronicznego z magnesami trwałymi o mocy 160kW.

Charakterystyki współczynnika mocy w funkcji obciążenia silnika indukcyjnego i synchronicznego z magnesami trwałymi SMT  Charakterystyki współczynnika sprawności i prądu stojana w funkcji obciążenia silnika indukcyjnego i synchronicznego z magnesami trwałymi SMT

Sprawność oraz współczynnik mocy silników SMT są wyższe nawet od silników energooszczędnych klasy IE3. Zwiększenie sprawności wpływa bezpośrednio na oszczędność energii, natomiast zwiększenie współczynnika mocy cos φ eliminuje składową bierną prądu, co powoduje zmniejszenie prądu pobieranego z sieci, a w efekcie skutkuje zmniejszeniem strat związanych z przesyłem energii elektrycznej (straty w liniach zasilających, transformatorach itp.). Z wykonanych obliczeń wynika, że zmniejszenie tych strat i efekty ekonomiczne są większe niż przy silniku, o tylko poprawionej sprawności. Zastosowanie energooszczędnych silników SMT może zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 7% w porównaniu z silnikiem przed modernizacją.

W wyniku modernizacji dotychczas eksploatowanego silnika indukcyjnego o niskiej sprawności otrzymujemy energooszczędny silnik typu SMT o klasie wyższej niż IE3. Silniki tego typu pracują jużw napędach wentylatorów, pomp i przenośników taśmowych o mocy od 55 do 250 kW w różnych oddziałach KGHM oraz zakładach papierniczych.

Parametry silników synchronicznych z magnesami trwałymi o mocy znamionowej 110 i 160 kW w zestawieniu z odpowiadającymi im silnikami indukcyjnymi

Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi typu SMT wykonane i zgłoszone do konkursu przez Partner Serwis zostały uznane jako innowacyjne rozwiązanie i zdobyły nagrody:

 • Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego w 2013 r.
 • Mistrza Techniki Województwa Dolnośląskiego w 2014 r.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie FSNT-NOT w 2015 r.

W przypadku, gdy silnik elektryczny ze względów technicznych, konstrukcyjnych czy stanu zużycia uniemożliwia wykonanie modernizacji o magnesy trwałe, wówczas dzięki posiadaniu we własnych strukturach wyodrębnionego Centrum Dystrybucji Partner Serwis zaoferuje dobór, dostawę i montaż nowego silnika z magnesami trwałymi marki WEG, których Partner Serwis jest oficjalnym dystrybutorem.

Szczegółowa oferta - kontakt W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt:

Marcin Buczkowski
Kierownik Oddziału Serwisu w Kwidzynie
785 883 503marcin.buczkowski@grupapartner.pl

Do pobrania:Folder reklamowy: Remonty i diagnostyka maszyn elektrycznych
Rozmiar: 2.26MB
Folder reklamowy: Energooszczędne silniki z magnesami trwałymi
Rozmiar: 1.53MB
Galeria zdjęć:
Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x