Sprzęt ZSEE/WEE

Partner Serwis Sp. z o.o. w Elblągu, jako "wprowadzający" na rynek polski sprzęt elektryczny i  elektroniczny został zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i uzyskał numer rejestracyjny GIOŚ: E0008443W

Firma Partner Serwis Sp. z o.o. posiada umowę zawartą z Organizacją Odzysku BIOSYSTEM S.A.

Zalecenia dot. postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Wyrzucanie  niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłych pojemników  na śmieci, porzucanie ich w lasach, rowach oraz w innych przypadkowych miejscach  prowadzi do zatrucia środowiska i jest groźne dla zdrowia i życia ludzi.

Przepisy prawa zabraniają wyrzucania sprzętu ZSEE/WEEE do śmieci i grozi za to kara grzywny.

Sprawy  związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495), stanowiąca transpozycję  dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 37 z  13.02.2003, str. 34 i L 345 z 31.12.2003, str. 106; Dz. Urz. UE Polskie wydanie  specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 359).

Zużyty sprzęt można oddać w punktach zbierania ZSEE/WEEE.

Zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny można na terenie miasta  Elbląga  oddać nieodpłatnie od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8 do 14 m.in. w punkcie prowadzonym przez ZUO w Rubnie wielkim, tj: w : Zakładzie Oczyszczania Miasta w Elblągu na terenie Składowiska Odpadów w Rubnie  Wielkim.

Podstawą przyjęcia odpadów będzie okazanie umowy na odbiór odpadów komunalnych lub dokument świadczący o miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności, wydany przez zarządcę nieruchomości.

Sklepy i hurtownie sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostały zobowiązane przez ustawodawcę do nieodpłatnego przyjmowania ZSEE/WEEE od klienta, który w danym sklepie kupuje nowy sprzęt tego samego typu.
 
 
Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x