Expand sidebar

Certyfikaty i polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

Najważniejszymi kryteriami jakości dla Partner Serwis Sp. z o.o. jest spełnienie wymagań naszych Klientów oraz ochrona środowiska naturalnego w całym zakresie oferowanych usług.

Naszym celem jest zdobycie pełnego zaufania Klientów, Pracowników, Dostawców i Otoczenia, jako w pełni wiarygodny dostawca usług, spełniający wszystkie wymagania i wdrażający najlepsze światowe rozwiązania w procesie wytwarzania i świadczenia usług serwisowych Jednocześnie celem działalności jest prowadzenie do ciągłej i planowej minimalizacji naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wynikiem realizacji tych zobowiązań będzie:

  • osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku usług utrzymania ruchu maszyn i urządzeń Klienta oraz świadczenia usług remontowych urządzeń elektrycznych,
  • prowadzenie działalności w taki sposób, aby nasze usługi serwisowe umożliwiały naszym Klientom koncentrowanie się na ich własnej podstawowej działalności,
  • osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta,
  • dostarczanie usług zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych, standardów ekologicznych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wyznaczone cele, realizujemy poprzez:

  • partnerską współpracę z naszymi Klientami i otoczeniem,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, indywidualne doskonalenie umiejętności i działanie zespołowe,
  • dążenie do osiągnięcia doskonałości w rozpoznawaniu potrzeb naszych Klientów,
  • doskonalenie organizacji w kierunku podniesienia efektywności działania,
  • zapobieganie potencjalnym zagrożeniom, kontroli poziomu ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pracy, realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych,
  • planowanie, zarządzanie i monitorowanie procesów doskonalenia systemu zarządzania oraz ochrony środowiska.

System Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest świadomie wdrażany i realizowany  przez wszystkich pracowników, na wszystkich poziomach organizacyjnych  Partner Serwis Sp. z o.o. i na wszystkich etapach kontaktu z Klientem. 

Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x